พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ใบอนุญาต ครอบครอง

กรองผลลัพธ์
  • สถานที่ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต 12 recent views

    สถานที่สำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด
    สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 29 เมษายน 2565